GEMBA a safety walk

Gemba je japonský výraz, který znamená „skutečné místo“ nebo „opravdové místo“. V kontextu řízení kvality a procesů se gemba týká místa, kde skutečné pracovní operace probíhají. Může to být kancelář, továrna, obchodní prostory nebo jakékoliv pracovní prostředí, kde vzniká hodnota.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem GEMBA SafetyWalk.

 • Co je Gemba?
 • Jaký je účel Gemba Walks s ohledem na produktivitu a neustálé zlepšování? Gemba Walks jsou manažerské návštěvy pracoviště, které umožňují manažerům a vedoucím vidět pracovní procesy v reálném čase. Cílem je získat prvotní zkušenosti, porozumět tomu, jak zaměstnanci plní své úkoly, identifikovat příležitosti k zlepšení a podporovat kulturu neustálého zlepšování.
 • Kde všude jsou Gemba Walks potřebné? Gemba Walks mohou být prospěšné v různých odvětvích, od výroby po poskytování služeb. Jsou užitečné všude, kde existují operační procesy, a lze je implementovat na všech úrovních organizace.
 • Kdo je zodpovědný za bezpečnost zaměstnanců? Jak to vidí zákoník práce? Odpovědnost za bezpečnost zaměstnanců leží na vedení a každém jednotlivci v organizaci. Zákoník práce obvykle stanovuje povinnosti zaměstnavatele zajišťovat bezpečné pracovní prostředí, řídit rizika a poskytovat školení.
 • Propojení Gemba Walks a Safety Walks
 • Bezpečnost není úkolem pouze „bezpečnostního pracovníka“ – Bezpečnost jako základní hodnot. V rámci Gemba Walks je důležité věnovat pozornost také aspektu bezpečnosti. Bezpečnost by měla být začleněna jako základní hodnota organizace a neměla by být ponechána pouze oddělení bezpečnosti.
 • Proč se časem naše pozorovací schopnosti týkající se bezpečnosti rozšiřují? Pozorovací schopnosti týkající se bezpečnosti se rozvíjejí s časem s nárůstem zkušeností a uvědomění si rizik. Gemba Walks poskytují příležitost zaměstnancům a manažerům pravidelně vidět a identifikovat potenciální bezpečnostní problémy.
 • Důležitost standardů a vizualizace. Standardy a vizualizace jsou klíčové pro zajištění konzistence a transparentnosti v procesech. Gemba Walks mohou pomoci identifikovat odchylky od standardů a potřebu vizuálního řízení.
 • Příprava na Gemba Safety Walks
 • Plánování a příprava. Pečlivá příprava a stanovení jasných cílů a očekávání jsou základními složkami Gemba Safety Walks.
 • Stanovení jasných cílů a očekávání. Před každým Gemba Walks je důležité stanovit jasné cíle, aby se dosáhly konkrétní výsledky a zlepšení.
 • Výběr správných členů k Gemba Walks i s ohledem na zvyšování povědomí o bezpečnosti. Tým účastnící se Gemba Walks by měl být kompetentní a mít povědomí o bezpečnostních aspektech. To zahrnuje i zaměstnance, kteří jsou aktivní v otázkách bezpečnosti.
 • Provádění Gemba Safety Walks
 • Proces provádění, vstup do pracovního prostředí, interakce s zaměstnanci, aktivní naslouchání. Manažeři by měli vstoupit do pracovního prostředí s otevřenou myslí, interagovat se zaměstnanci a aktivně naslouchat jejich zkušenostem a názorům.
 • Dokumentace pozorování. Zaznamenávání pozorování je klíčové pro pozdější analýzu a návrhy na zlepšení. Dokumentace by měla být přesná a úplná.
 • Praktický trénink. Zajištění toho, aby byli zaměstnanci dostatečně školeni a měli praktické dovednosti pro vyhodnocování bezpečnostních rizik.
 • Zpětná vazba a následné kroky.
 • Důležitost poskytování konstruktivní zpětné vazby zaměstnancům. Konstruktivní zpětná vazba je klíčová pro rozvoj a motivaci.
 • Kategorizace zjištění z Gemba Walks, formy reportování a vizualizace. Kategorizace zjištění, používání vhodných formulářů pro reportování a vizualizace jsou důležité pro efektivní komunikaci.

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte