Benchmarking
Zlepšování na základě porovnání se s nejlepší praxí

Obsah kurzu

  • Co je benchmarking – příklady z domácích a zahraničních firem.
  • Proč a kdy uskutečňovat benchmarking.
  • Strategický, výkonnostní, procesní benchmarking.
  • Postup při aplikaci benchmarkingu.
  • Stanovení cílů benchmarkingu.
  • Určení hodnotících parametrů.
  • Výběr partnerů pro benchmarking (konkurenční prostředí, nekonkurenční partneři).
  • Sběr dat.
  • Analýza dat.
  • Stanovení opatření a cílů zlepšení.