Manažerské systémy TQM, Lean a Six Sigma
TQM I – Plánování zlepšování procesů

Obsah

Jak zvýšit efektivnost procesů? Systémy Total Quality Management (TQM), Lean Managment a Six Sigma a proč je aplikovat

 • Případová studie nasazování TQM v organizaci. Videofilm. Identifikace problémů ve vnitřních zákaznických vztazích a jejich vliv na spokojenost vnějších zákazníků.
 • Trendy v manažerských systémech. Vztah ISO 9001, ISO/TS 16949, TQM, Lean Management a Six Sigma. EFQM Excellence Model v praxi.

Strategické plánování zlepšování – zákaznická orientace

 • Popis procesu s určením interních a externích zákazníků a dodavatelů, definováním zdrojů a omezení. Požadavky a potřeby zákazníků, indikátory jejich plnění.
 • Strategická vize, poslání a požadavky zainteresované na zlepšování.
 • Identifikace kritických faktorů úspěchu. Využití manažerských statistických nástrojů při určování priorit v plánování zlepšování.
 • Matice kritických faktorů a procesů. Cíle a měření zlepšování. KPI (klíčové indikátory výkonnosti).
 • Aplikace metody QFD (Přenášení požadavků zákazníků do procesů) při plánovaní.
 • Postup výběru projektů. Specifika Lean Six Sigma v porovnání s tradičním TQM.

Benchmarking a zlepšování

 • Metodika zlepšování založená na porovnávání se s nejlepšími.
 • Praktická aplikace. Cíle projektů zvyšování efektivnosti.

Využití týmů zlepšování a motivace k zlepšování

 • Kde a jak využívat týmovou práci při zlepšování. KVP – Kaizen. Nástroje a motivace.
 • Budování kultury firmy podporující zlepšování procesů.
 • Zkušenosti z aplikace motivačnich systémů zlepšování procesů ve firmách.

BSC – Balanced Scorecard

 • Praktická aplikace systému přenášení strategie do praxe a měření výkonnosti.

Přenášení zákaznických požadavků a hodnocení do neustálého zlepšování interních procesů firmy. Praktické zkušenosti z aplikace v automobilovém průmyslu a v ostatní výrobě a službách.

 • Prezentace domácích a zahraničních zkušeností.