Strategické plánování na základě analýzy konkurenčního prostředí podle modelu M. Portera

Obsah kurzu/workshopu*

  • Praktická aplikace Porterova modelu sil konkurenčního prostředí na organizaci a její jednotlivé produktové skupiny (výrobků nebo služeb).
  • Ohodnocení intenzity konkurenčních sil odvětví.
  • Určení generické strategie pro produktové skupiny.
  • Určení dílčích strategií vypořádání se se silami konkurenčního prostředí
  • V závislosti na zvolené generické strategie.
  • Určení nabídky hodnoty (value proposition) a způsobu jakým dosáhnout jedinečnou pozici.
  • Vytvoření mapy systému aktivit a identifikace, zda jsou vlastnosti produktu a procesy v organizaci v souladu se strategickou pozicí.
  • Vytvoření akčního plánu na změnu nebo zlepšení aktivit (nebo vlastností produktu) tak, aby se navzájem víc posilovali.

*Přizpůsobuje se aktuálním potřebám objednavatele.