Strategické plánování zvyšování výkonnosti

Obsah kurzu/workshopu*

 • Definování „core business“ organizace.
 • Kontextový „high level“ diagram procesů firmy.
 • SWOT analýza. Analýza trendů.
 • Definování nebo přehodnocení strategické vize, poslání a hodnot firmy.
 • Popis procesu přímých, nepřímých, interních a externích zákazníků a dodavatelů, definování hlavních zdrojů a ohraničení.
 • Požadavky a potřeby zákazníků, indikátory jejich plnění a požadavky ostatních zainteresovaných stran.
 • Identifikace kritických faktorů úspěchu.
 • Matice kritických faktorů a procesů.
 • Definování projektů, nebo úkolů v souladu s kritickými faktory úspěchu.
 • Cíle a měření zlepšování KPI (klíčové indikátory výkonnosti).
 • Vytvoření akčního plánu.

*Přizpůsobuje se aktuálním potřebám objednavatele.