Design of Experiments
Zlepšování procesů a výrobků pomocí DOE

Cíle výcvikového kurzu

 • Osvojit si praktický návod na využití metody DOE – Design of Experiments, která patří mezi nejefektivnější pokročilé techniky zlepšování procesů a výrobků tím, že poskytuje postup nalezení a validace vztahu mezi výstupy procesu (Y) a faktory, které je ovlivňují (X).
 • Na konkrétních příkladech si ověřit, jak je možné metody návrhu experimentů efektivně využít ve vlastní organizaci, stejně v oblasti výroby, jako i v procesech služeb.
 • Sestavit postup aplikace DOE na procesech v okruhu svojí odpovědnosti.

Obsah

Štíhlá organizace v praxi

 • Případová studie aplikace DOE při zlepšování.
 • Základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza.
 • Plánování experimentu.

Postup návrhu a realizace DOE

 • Plánování experimentu.
 • Návrh experimentu.
 • Vykonání experimentu.
 • Analýza výsledků.
 • Aplikace výsledků.

Aplikace DOE v praxi

 • Plánování reakcí na rizika:
 • Praktická cvičení DOE s počítačovou podporou.
 • Aplikace postupů DOE na procesech účastníků kurzu.
 • Praktické zkušenosti z nasazování DOE v různých oblastech.

Prakticky orientovaný trénink sestává z výkladu podpořeného ukázkami z aplikací DOE, skupinové práce na praktických cvičeních a simulace řešení reálnych problémů s podporou počítačových programů.