SPC III — Projekt zavádění statistických metod v organizaci

Trénink je zaměřený na efektivní zvládnutí postupu nasazování statistických metod řízení ve firmách v oblasti výroby a služeb. Účastníci se obeznámí s úspěšnými aplikacemi v jiných firmách a dostanou formou případových studií návod, jak aplikovat statistické metody při návrhu, změně a neustálém zlepšování procesů, jako i metodice Six Sigma.

Obsah

Místo statistických metod v systémech manažerství kvality

Zkušenosti z využívání statistických metod v organizacích

  • Přehled nejčastěji využívaných statistických nástrojů a otázek souvisejících s jejich praktickou aplikací.

Postup při zavádění s využitím PDCA cyklu zlepšování a řízení procesů

Plánování

  • Stanovování cílů a podmínek, výběr klíčových parametrů.
  • Sběr dat a volba statistických metod.

Vykonání

  • Pilotní využití zvolených postupů a opatření.

Ověření

  • Vyhodnocení účinnosti postupů a nápravních opatření.

Standardizace

  • Vyhodnocení kvalitativních a ekonomických přínosů, monitorování a dokumentace nových postupů.

Případová studie zavádění statistických metod

  • Týmový projekt řešení simulovaného problému. Zpracování a prezentace projektu s podporou připravených šablon v MS PowerPoint.

Motivační systémy k podpoře využívání statistických metod

Nové trendy posuzování aplikace statistických metod v systémech manažerství kvality EN ISO 9001 a ISO/TS 16 949 certifikačními orgány

  • Diskuze o zkušenostech z certifikačních a obnovovacích auditů k problematice využití statistických metod.