SPC I – Statistické metody řízení procesů 

Obsah

Principy trvalého zlepšování kvality – příběh týmu SPC

 • Ukázka práce týmu výrobní firmy, která aplikuje filozofii zlepšování kvality a využívá statistické metody řízení.
 • Videofilm s podrobným popisem postupu aplikace nástrojů SPC.
 • SPC v ISO 9001, ISO/TS 16949 a aplikaci metodiky Six Sigma.

Co, kdy, jak a proč řídit pomocí SPC

 • Postup při určování rozhodujících parametrů kvality a efektivnosti na aplikaci statistických metod řízení.

Grafické nástroje analýzy a řešení problémů

 • Základní nástroje pro definici, analýzu, korekci a prevenci.
 • Histogram. Paretova analýza. Korelační diagram.
 • Ishikawův diagram. Praktické ukázky využití grafických nástrojů.

Základní principy statistické regulace procesů

 • Stabilita a způsobilost procesu. Výběr vzorků.

SPC při měření a porovnávání

 • Vytváření a analýza regulačních diagramů spojitých veličin.
 • Testy nestability podle ISO 8258. X-R, X-s a X indiv-R pohyblivé diagramy.
 • Atributové diagramy np, p, c, u. Interpretace a praktické využití.
 • Ukázky z tvorby regulačních diagramů pro různé procesy a užitečné rady pro aplikaci.

Analýza způsobilosti procesů a zařízení

 • Výpočet a interpretace indexů způsobilosti procesů Cp, Cpk, Pp, Ppk a indexů způsobilosti strojů Cm, Cmk doplněná o praktické ukázky.

Využití počítačů při SPC – praktická cvičení

 • Sběr, analýza a prezentace dat z procesů. Praktické ukázky analýzy dat.

Během tréninků SPC I – III mohou účastníci využívat buď vlastní software (Minitab, případně jiný), nebo software „SPC pro Excel”, který jim bude během tréninků zapůjčený a mohou si ho koupit za slevněnou cenu.