Koučink – workshopy k projektům Six Sigma
pro účastníky GB a BB tréninku

Cíle workshopu - vedení workshopů s řešitelským týmem

  • Poskytnout účastníkům kurzů Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuální, nebo skupinovou podporu při řešení jejich projektů zpravidla přímo v jejich pracovním prostředí.
  • V případě potřeby moderovat pracovní setkání ve firmě s řešitelským týmem projektu vedeným potenciálním Green Beltem nebo Black Beltem.
  • Podpořit efektivnost a udržitelnost implementace Six Sigma ve firmách.

Forma realizace

1-denní setkání ve firmě účastníka tréninku v dohodnutém harmonogramu během období tréningů GB a BB.

Obsah

Obsah setkání sleduje strukturu řešení projektů Six Sigma – DMAIC nebo jeho vybrané časti:

  • Definování projektu: Identifikace zákaznických požadavků, porozumění existujících procesů, jejich vstupů, výstupů a výkonnosti.
  • Měření: Vytvoření plánu, sběr a vyhodnocení informací o současném stavu. Ověření způsobilosti systému měření.
  • Analýza: Vyhodnocení naměřených dat vhodnými statistickými nástroji analýzy. Identifikace klíčových příčin.
  • Zlepšení: Vytvoření plánu a odzkoušení řešení na eliminaci klíčových příčin problémů.
  • Řízení: Vytvoření a ověření systému zaručujícího, že řešení budou nasazená permanentně. Příprava závěrečné prezentace projektu.