Six Sigma Yellow (White) Belt Training
Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšování procesů pro členy řešitelských týmů a pro ostatní zájemce o (Lean) Six Sigma.

Obsah

Co je „Six Sigma“ a její přínosy?

 • Příklady projektů (Lean) Six Sigma ve výrobě a ve službách.
 • Metodika projektů zlepšování DMAIC – „Road map”.

Definování příležitostí a projektu zlepšování

 • Popis problému. Popis procesu. SIPOC diagram.
 • Požadavky zákazníků. Cíl projektu zlepšování.

Měření ukazatelů procesu a spokojenosti zákazníka

 • Identifikace ukazatelů procesu.
 • Proměnlivost procesu a její měření.
 • Sběr dat o procesu a hodnocení úrovně výkonnosti.

Analýza dat o procesu a identifikace příčin problémů

 • Podrobnější popis procesu „AS IS”. Grafické nástroje analýzy procesu.
 • Statistické nástroje analýzy procesu.
 • Diagram „Proč”. Multivoting. Identifikace klíčových příčin problémů.

Zlepšení procesu

 • Návrh a výběr zlepšení. Diagram „Jak”.
 • Lean Six Sigma Tool box zlepšení procesu.
 • Popis nového stavu „TO BE”.

Řízení a kontrola nového stavu

 • Standardizace zlepšení procesu.
 • Využití SPC diagramů na monitorování procesu.
 • Prezentace výsledků.

Praktické zkušenosti z firem v oblasti výroby a služeb a řešení nejčastějších problémů aplikace (Lean) Six Sigma

Během tréninků mohou účastníci využívat buď vlastní software (napr. Minitab nebo jiný), nebo software „Six Sigma pro Excel“, který jim bude během tréninků zdarma zapůjčený a v případě zájmu si ho mohou zakoupit za zlevněnou cenu.

Bližší informace o implementaci Six Sigma jsou uvedeny na www.sixsigma.sk