GB - Six Sigma Green Belt Training
Trénink „Green Beltů“ – vedoucích týmů projektů zlepšování efektiv­nosti procesů metodami (Lean) Six Sigma.

Rozsah a forma

 • 10 dní tréninku a workshopů uspořádaných do 5 modulů (3 + 2 + 2 + 2 + 1 den) s řešením vlastních projektů účastníky kurzu.
 • Při tréninku se využívají metody, jako interaktivní vysvětlení metod a nástrojů na příkladech praktických aplikací, postup implementace Lean Six Sigma ilustrovaný na videofilmech a cvičení na zvládnutí nástrojů a metod.
 • Každý následující modul začíná workshopem ke zhodnocení úkolů z předcházejícího modulu a končí workshopem k rozpracování úkolů na další práci na projektu.
 • Na posledním setkání účastníci prezentují vlastní projekt s vyčíslenými finančními přínosy.

Obsah a plán tréninku Black Belt s řešením pilotních projektů:

 

Metodika řešení projektů DMAIC pro trénink Green Belt (10 dní)

 

V rámci uvedené metodiky budou účastníci s podporou počítačů aplikovat nástroje, jako je:

 • Projektový plán
 • SIPOC – popis procesu
 • Kritické požadavky zákazníků (CCR.)
 • X-Y matice definování cílů
 • Mapování procesů a KPI
 • Analýza hodnotového toku
 • Grafické statistické nástroje
 • R&R – MSA – Analýza systému měření
 • t-test ANOVA (Analýza rozptylu)
 • Výpočet způsobilosti/Sigma procesu
 • SPC regulační diagramy
 • Box Plot
 • Korelační a multivariační analýza
 • Analýza času cyklu procesu. Lean nástroje
 • FMEA, DOE (Design of Experiments)
 • Analýza silových polí. Matice rozhodování

Během tréninků mohou účastníci využívat buď vlastní software (Minitab, případně jiný), nebo software „Six Sigma pro Excel“, který jim bude během tréninků zapůjčen a mohou si ho koupit za zlevněnou cenu.

„Investice do tréninků Lean Six Sigma se ukázala být jednou z nejlepších investicí, jakou naše společnost mohla udělat. Změnilo se myšlení našich lidí. Dnes jsou připraveni přinášet řešení, která nám umožňují být lepšími než naše konkurence.“
Christophe Baptiste, generální ředitel
GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o.

 

„Školení a semináře od FBE nám umožnily podívat se na každodenní problémy z jiného úhlu pohledu. Pomohly nám přesvědčit lidi, že Lean a Six Sigma mají smysl a můžeme z nich dlouhodobě profitovat.“
Beata Altansukh, Head of Process Management Department
Tatrabanka a. s.

 

„Nejlepším hodnocením každého vzdělávacího programu je, že získané vědomosti jeho účastník využívá v praxi. I když pracuji v oblasti HR, manuál ze školení FBE mám stále na stole a využívám ho každý den. Na trénincích si každý účastník vypracoval svůj vlastní Six Sigma projekt. Ten můj na závěr obsahoval 30 položek „task listu”, co a jak změníme.“
Ján Matejovič, training department
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s.

 

Tréninky Six Sigma spojené s projekty zvyšování efektivnosti úspěšně absolvovali zaměstnanci firem, jako je např.:

Z oblasti výroby – ELE Advanced Technologies, FRANKLIN ELECTRIC, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, GGB Slovakia, Hella Slovakia Front-Lighting, Hella Slovakia Signal-Lighting, Holger Christiansen Production Slovakia, HPBO Czech, HPBO Slovakia, MIBA Steeltec, Nafta, Nexis Fibers, Nobel Automotive Slovakia, Oxymat Slovakia, Pankl, PPC Čab, Protherm Production, SAS Automotive, SE Bordnetze – Slovakia, Sensus Metering System, Slovnaft, SWEDWOOD Slovakia, SWEP Slovakia, Swoboda CZ, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Visteon Interiors Systems SK, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZF Slovakia a ďalšie.

Z oblasti služeb – ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, Československá obchodná banka, Dexia banka, EDM, Gefco, Orange Slovensko, SEPS, Soitron, Tatra banka, Winterian, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Západoslovenská energetika a ďalšie.