Six Sigma pro manažery, sponzory a championy
Postupy výběru projektů zlepšování a měření jejich úspěšnosti. Přehled metodiky zvyšování konkurenceschopnosti (Lean) Six Sigma pro manažery a zadavatele projektů.

Obsah

Důvody na aplikaci „Six Sigma“

 • Případové studie nasazování „Six Sigma“ v organizaci – videofilmy.
 • Přínosy „Six Sigma“ („business case“).
 • Vztah k ostatním manažerským systémům.
 • (Lean) Six Sigma „roadmap”.

Výběr a definování projektů – plán zvyšování výkonnosti procesů

 • Popis procesu a jeho zákazníků.
 • Identifikace požadavků zákazníků (VOC) a jejich měření.
 • Určení kritických faktorů úspěchu.
 • Matice kritických faktorů a procesů, které vedou k jejich dosažení (X–Y).
 • Porovnání současné výkonnosti s nejlepšími.
 • Výběr „Six Sigma“ projektů.

Zlepšování procesů metodou „Six Sigma“. Metodika a nástroje „DMAIC“

 • Nástroje definování problémů a procesů. SIPOC. Měření procesů.
 • Analýza klíčových příčin problémů. Nástroje pro různé typy procesů.
 • Návrhy a výběr nápravných opatření. Měření ekonomických přínosů projektů.
 • Řízení procesu. Standardy a postupy. Hodnocení kvality a efektivnosti.

Program implementace „Six Sigma“ v organizaci. Projekty „Six Sigma“.
Hodnocení přínosů

 • Trénink a úkoly „Black Belts“, „Green Belts“ a ostatních zainteresovaných.
 • Výběr, vedení a hodnocení „Six Sigma“ projektů.
 • Integrace s manažerskými systémy firmy.

Praktické zkušenosti z aplikace metod a nástrojů Six Sigma ve firmách
v oblasti výroby a služeb

Bližší informace o implementaci Six Sigma jsou uvedené na www.sixsigma.sk

“Investice do tréninků Lean Six Sigma se ukázala být jednou z nejlepších investicí, jakou naše společnost mohla udělat. Změnilo se myšlení našich lidí. Dnes jsou připraveni přinášet řešení, které nám umožňují být lepšími než naše konkurence.“
Christophe Baptiste, generální ředitel
GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o.

 

“Školení a semináře od FBE nám umožnily podívat se na každodenní problémy z jiného úhlu pohledu. Pomohly nám přesvědčit lidi, že Lean a Six Sigma mají smysl a můžeme z nich dlouhodobě profitovat.“
Beata Altansukh, Head of Process Management Department
Tatrabanka a. s.

 

“Nejlepším hodnocením každého vzdělávacího programu je, že získané vědomosti jeho účastník využívá v praxi. I když pracuji v oblasti HR, manuál ze školení FBE mám stále na stole a využívám ho každý ded. Na trénincích si každý účastník vypracoval svůj vlastní Six Sigma projekt. Ten můj na závěr obsahoval 30 položek „task listu”, co a jak změníme.“
Ján Matejovič, training department
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s.

 

Tréninky Six Sigma spojené s projekty zvyšování efektivnosti úspěšně absolvovali zaměstnanci firem, jako je např.:

Z oblasti výroby – ELE Advanced Technologies, FRANKLIN ELECTRIC, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, GGB Slovakia, Hella Slovakia Front-Lighting, Hella Slovakia Signal-Lighting, Holger Christiansen Production Slovakia, HPBO Czech, HPBO Slovakia, MIBA Steeltec, Nafta, Nexis Fibers, Nobel Automotive Slovakia, Oxymat Slovakia, Pankl, PPC Čab, Protherm Production, SAS Automotive, SE Bordnetze – Slovakia, Sensus Metering System, Slovnaft, SWEDWOOD Slovakia, SWEP Slovakia, Swoboda CZ, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Visteon Interiors Systems SK, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZF Slovakia a další.

Z oblasti služeb – ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, Československá obchodná banka, Dexia banka, EDM, Gefco, Orange Slovensko, SEPS, Soitron, Tatra banka, Winterian, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Západoslovenská energetika a další.