Projektové řízení I.

Čas, náklady a kvalita – tři nejdůležitější parametry, které sleduje a optimalizuje ve svých procesech každá úspěšná firma. Zavedení projektového managementu je jedním z nejdůležitějších prostředků na správné fungování tohoto systému. Dobrý a organizovaný projektový tým dokáže podpořit zkrácení času, snížení nákladů a zabezpečení potřebné kvality pro zákazníka. Pojďte se s námi naučit, jak na to!

Cíl výcvikového kurzu

 • Prakticky i teoreticky zvládnete nástroje a metodiky projektového managementu potřebné na pozici vedoucích a členů projektových týmů.
 • Naučíte se aplikovat a využít nové poznatky na řízení projektů ve vlastní organizaci.
  • Začnete optimálně přemýšlet o zákaznické orientaci a efektivním přenášení požadavků zákazníků do řešení projektů.
  • Osvojíte si předpoklady pro standardizaci přístupu k řízení projektů dle požadavků standardů PMI a IPMA.

Obsah - o čem to bude?

Definování projektu - nejdůležitější je správně začít

 • Poslání projektu, strategie, výběr nejvhodnější alternativy
  • kritické faktory úspěchu projektu; studie uskutečnitelnosti - Feasibility Study
 • Rozhodnutí o schválení projektu

Plánování projektu - na co všechno myslet, aby byl projekt úspěšný

 • Projektový tým. Vedení projektového týmu.
 • Dekompozice cílů. Etapový model projektu. 
 • Síťové grafy. Matice odpovědností a alokace zdrojů.
 • Plánování rizik. Finanční management projektu (rentabilita projektu).

Realizace projektu - jak sledovat postup, jak zabraňovat nežádoucím odchylkám

 • Mílníky projektu (kontrolní body).
 • Řízení a optimalizace ukazovatelů projektu, aktualizace.

Ukončení a dokumentace projektu - co posuzovat, z čeho se poučit, co uchovávat

 • Vyhodnocení splnění projektových cílů.
 • Analýza kritických míst a příležitostí.
 • Archivace know-how projektu.

Počítačová podpora projektového managementu

Využití moderních technologií na zjednodušení projektového managementu

 • Ukázky simulace plánování a řízení projektu v několika různých nástrojích.