Projektový management I

Cíl výcvikového kurzu

 • Pochopení filozofie a praktické zvládnutí základních nástrojů projektového managementu v pozici projektového manažera a člena projektového týmu se zaměřením na fázi definování a plánování projektu.
 • Standardizace přístupu k řízení projektů v souladu s požadavky standardů PMI a IPMA a vytvoření podmínek na zlepšení zákaznické orientace a přenášení požadavků zákazníků do řešení projektů.

Obsah

Definování projektu

 • Požadavky zainteresovaných stran.
 • Kritické faktory úspěchu projektu.
 • Studie uskutečnitelnosti — Feasibility study.

Plánování projektu

 • Projektový tým. Dekompozice cílů.
 • Etapový model projektu. Síťové grafy.
 • Matice odpovědností a alokace zdrojů.
 • Plánování rizik.
 • Finanční management projektu (rentabilita projektu).

Realizace projektu

 • Mílníky projektu (kontrolní body).
 • Řízení a optimalizace ukazovatelů projektu, aktualizace.

Ukončení a dokumentace projektu

 • Vyhodnocení splnění projektových cílů.

Počítačová podpora projektového managementu

 • Ukázky simulace plánování a řízení projektu v prostředí MICROSOFT PROJECT.