FMEA s podporou APIS IQ-RM

Cíl tréninku / workshopu

  • Účastníci kurzu získají praktický návod k využití software APIS IQ-RM FMEA při řešení úkolů FMEA - identifikace a eliminace známých nebo potenciálních chyb v procesu dříve, než se tyto chyby projeví u zákazníka.
  • Pod vedením externího moderátora tým v rámci tréninku uskuteční vzorovou aplikaci metody FMEA na zvoleném procesu/výrobku v software APIS IQ-RM FMEA.

Obsah

Shrnutí metodiky FMEA a představení software APIS IQ-RM FMEA.

Jak efektivně pracovat se softwarem APIS IQ-RM.

Postup při řešení FMEA s podporou APIS IQ-RM FMEA.

  • Určení struktury systému a jeho prvků.
  • Popsání funkcí a úkolů, jejichž nositeli jsou prvky systému.
  • Analýza chyb — nesprávných funkcí pro každý zkoumaný prvek systému.
  • Stanovení koeficientů Vz, Vs, Od.
  • Určení míry rizika/priority (MR/P).
  • Priority zlepšování.
  • Stanovení nápravných opatření a měření jejich účinnosti.
  • Realizace opatření. Analýza silových polí.

Archivace dokumentace FMEA v APIS IQ-RM FMEA pro využití know-how v dalších projektech.

Doporučení dalšího postupu při aplikaci FMEA s podporou APIS IQ-RM.

Možnost propojení s dalšími moduly software APIS IQ-RM