Hodnotová analýza
Metoda odhalení a odstranění nepotřebných nákladů.

Obsah

  • Hodnota a její zvyšování. Požadavky a potřeby zákazníka a efektivní využití zdrojů k jejich naplnění.
  • Cíle a definice hodnotové analýzy. Funkční analýza. Specifikace funkční výkonnosti. Návrh zaměřený na náklady a návrh zaměřený na cíle.
  • Postup při praktické aplikaci hodnotové analýzy.
  • Etapy pracovního plánu hodnotové analýzy.
  • Metody a nástroje hodnotové analýzy.
  • Hodnotový management a norma STN EN 12973 (ČSN EN 12973).
  • Praktický postup využití hodnotové analýzy v organizace.

Přínosy kurzu

  • Osvojení si a standardizace postupů pro odhalení a odstranění nepotřebných nákladů v organizaci.
  • Naplnění požadavků ISO TS 16949 v oblasti školení pracovníků a praktické aplikace metod hodnotové analýzy.