Týmové řešení problémů

Obsah

Proč využívat metody týmové práce v organizaci

 • Motivační příklady zkušeností z úspěšných firem.
 • Týmy jako nástroj zlepšení efektivity firmy a zvyšování motivace.
 • Smysl a výsledky zavedení týmové práce.
 • Videofilm s ukázkami týmového řešení úkolů a vývoje týmu.

Spolupráce v týmu a dovednosti pro efektivní vedení a práci v týmu

 • Výběr členů týmu. Analýza silných a slabých stránek členů týmu. Role v týmu.
 • Vývoj týmu. Sleování vzájemné spolupráce.
 • Výběr a uplatnění správného stylu řízení práce týmu.

Stanovení cílů, rozdělení úkolů v týmu

Nástroje týmové práce

 • Efektivní využívání nástrojů, jako brainstorming, diagram příčin a následků, stanování priorit a další.

Postup při týmovém řešení úkolu.

 • Praktická ukázka řešení vybraného úkolu nebo problému metodami týmové práce.
 • Výběr konkrétního úkolu pro procvičení nástrojů týmové práce, popis problému, definování a ověření příčin, návrh a ověření krátkodobých korektivních opatření, implementace trvalých opatření, ověření, prevence, vyhodnocení.
 • Zkušenost s aplikací metodiky.
 • Z prostředí týmu aplikujícího Neustálé zlepšování. Diskuze. „Silová pole“.