LEAN I — Lean Management

Obsah

Zážitkový trénink uplatnění metod Lean Managementu na zvyšování efektivity, flexibility a kvality procesů.

Štíhlá organizace v praxi

 • Videofilm z prostředí organizace aplikující Lean Management.
 • Příklady systémů firem z oblasti automobilové výroby založených na Lean principech.
 • Co je štíhlá výroba a jak se aplikují „Lean“ principy v oblasti služeb?
 • Shingo Prize Model.

Simulace zeštíhlování organizace na hře „Stickletrain“

 • Jak odstraňovat ztráty (plýtvání) v procesech.
 • Cíle zvyšování výkonnosti.
 • Aplikace na výrobní systém a přenesení principů do oblasti působení účastníků kurzu.

Popis a analýza procesů

 • Mapování hodnotových toků v procesech (VSM).
 • Čas cyklu procesu. Kalkulace nákladů na transakci.
 • Standardizovaná práce. Zákaznický a procesní „takt“.
 • „Layout“ podporující „štíhlé procesy“.

Vybrané nástroje Lean Managementu v praxi

 • Vizualizace v praxi. Prevence vzniku chyb.
 • Aplikace „5S“.

Aplikace systémů „tahu“ (Pull System)

 • Aplikace systému tahu (zákazníkům procesu) na hru, „One-piece-flow“.
 • Videofilm implementace Kanban systému ve firmě.

Optimalizace procesů

Postup implementace Lean Managementu

 • Assessment firmy. Projekty implementace systémů a nástrojů „leanu“.
 • Kritické faktory úspěchu a analýza silových polí implementace Lean Managementu.
 • Zkušenosti z praxe. Aplikace v oblasti působení účastníků.