Zefektivňování spojené s implementací nástrojů jako Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Quality Function Deployment (QFD), 8D, Design experimentů (DOE), Statistické řízení procesů (SPC) a Analýza měřících systémů (MSA).

Zlepšení interní kvality u dodavatele

Zákazník: Dodavatel mechatronických komponentů
Problém/Příležitost: Interní nekvalita dílů v důsledku špatné roviny povrchu (vysoký podíl odpadu a přepracování)
Využité metody a nástroje: Postup zlepšování – DMAIC; Analýza měřících systémů (MSA); Box-plot; Topologie dílu; Testování hypotéz; Regulační diagramy

Dosažená zlepšení: Snížení šrotovitosti v důsledku špatné roviny o 79,8 %

Snížení šrotovitosti a zrychlení výrobních časů u dodavatele hřídelů

Zákazník: Dodavatel hřídelů pro automobilový průmysl
Problém/Příležitost: Nárůst procent šrotování dílů v důsledku házení a rovnání
Využité metody a nástroje: Postup zlepšování – DMAIC; Multivariační analýza; Box-plot analýza; Histogram; Analýza příčin a důsledků; Analýza rozložení roštů; SCAMPER

Dosažená zlepšení: Snížení šrotovitosti na 24,1 % z původního stavu před projektem, zrychlení výrobních časů pro tepelné zpracování o 30,9 %

Snížení šrotovitosti u výrobců kompresorů

Zákazník: Výrobce kompresorů
Problém/Příležitost: Vysoká šrotovitost rotorů způsobená nevyhovující kruhovitostí
Využité metody a nástroje: Postup zlepšování – DMAIC; Analýza měřících systémů (MSA); Statický model procesu; Popis a analýza procesu (Flowchart); 5 x proč; Ishikawa diagram; Pareto diagram; Best of the Best & Worst of the Worst (BoB a WoW); FMEA analýza

Dosažená zlepšení: Snížení šrotovitosti o 83,7 %