Projekty nasazení Lean metod v praxi zahrnující implementaci nástrojů, jako je 5S, TPM, SMED a projekty v oblasti logistiky a Supply Chain Management (SCM).

Zvýšení dostupnosti vstřikolisů u dodavatele lisovaných komponentů

Zákazník: Dodavatel lisovaných komponentů pro automobilový průmysl
Problém/Příležitost: Slabá dostupnost vstřikolisů způsobená dlouhými časy přestavování
Využité metody a nástroje: SMED; 5S; TPM; Ishikawa diagram; Párové porovnávání; Standardizace a vizualizace; DOE – Design experimentů

Dosažená zlepšení: Snížení časů přestavování o 42,4 %, snížení počtu nastavovačů o 15 %, snížení MTBF o 23,2 % a MTTR o 47,6 %

Snížení časů přestavování na montážních linkách u dodavatele montovaných komponentů

Zákazník: Dodavatel montovaných komponentů pro automobilový průmysl
Problém/Příležitost: Nestandard při přestavování montážních linek a velké časové rozdíly při přehazování linek
Využité metody a nástroje: SMED; Standardizace a vizualizace; 5 x proč; Paretova analýza; Regresní analýza; FMEA analýza

Dosažená zlepšení: Snížení časů přestavování o 56,8 %, snížení počtu nastavovačů o 10 %

Optimalizace času výroby a časů cyklů u dodavatele elektronických komponentů

Zákazník: Dodavatel elektronických komponentů pro automobilový průmysl
Problém/Příležitost: Dlouhý čas výroby neodpovídající požadavkům zákazníka
Využité metody a nástroje: Analýza plýtvaní (VA-BVA-NVA analýza); Pareto diagram; Mapování procesu; Gap analýza; Buňkový design; MTM – analýzy

Dosažená zlepšení: Snížení výrobního Lead Time o 20,3 %, snížení jednotlivých časů cyklů v průměru o 26,6 %