Popis, mapování, standardizace a vizualizace procesů, analýza a management hodnotových toků (VSM - Value Stream Management).

Zefektivnění práce při zpracovaní smluv ve finanční společnosti

Zákazník: Významná finanční instituce na Slovensku
Problém/Příležitost: Potřeba zefektivnit procesy a práci zaměstnanců v důsledku nárůstu trhu
Využité metody a nástroje: Analýza hodnotových toků v produktové rodině (VSM); Poker Planning (systém bodování časové náročnosti úkolů jednotlivých členů týmu); Matice úkolů a jejich časové obtížnosti; Pareto diagram; Analýza variability délky trvání úkolů

Dosažená zlepšení: Snížení zákaznického Lead Time o 20,4 %, snížení času zpracování smluv o 37,8 %

Snížení rozpracované výroby u dodavatele montovaných komponentů

Zákazník: Dodavatel montovaných komponentů pro automobilový průmysl
Problém/Příležitost: Velké množství rozpracované výroby navyšující hodnotu zásob
Využité metody a nástroje: Analýza hodnotových toků (VSM); Analýza zásob na základě principu kostky (ABC, GMK a XYZ analýzy); Zavedení principu tahu do výroby; Implementace Kanbanu

Dosažená zlepšení: Snížení rozpracované výroby o 81,2 %

Zvýšení obrátkovosti a snížení zásob u dodavatele dílů

Zákazník: Dodavatel dílů pro automobilový průmysl
Problém/Příležitost: Nedosažený koncernový standard obrátkovosti dílů na skladě
Využité metody a nástroje: Postup zlepšování - DMAIC; Pareto analýza; Box-Plot; Procesní mapa (Flowchart); Analýza hodnotových toků (VSM); Trendový diagram; Analýza minimálních a maximálních hodnot v Kanbanu

Dosažená zlepšení: Zvýšení obrátkovosti zásob o cca 30 % a snížení skladových zásob o cca 600 tisíc €