Zlepšování ve službách se svými specifiky prostřednictvím úspěšných projektů ve službách, jako jsou finanční, IT, telekom, obchod, nákup, a další služby.

Implementace LSS v organizaci

Zákazník: Poskytovatel finančních služeb
Problém/Příležitost: Identifikování klíčových ukazovatelů výkonnosti procesů a následné zavedení „End to End procesního řízení“.
Dosažená zlepšení: Zlepšení FPY z hodnoty pod 1% na 71% v úvěrovém procesu. Zkrácení Lead time procesu o 60%.

Popis kroků implementace:

  • Strategický workshop s managementem pro určení cílů projektu – zavedení LSS jako strategického nástroje zlepšování procesů.
  • Školení managementu Lean Six Sigma – získání základního přehledu a povědomí.
  • Školení specialistů na zlepšování a jejich „On the Job Coaching“.
  • Samotné projekty zlepšování za účasti vlastníků procesu.
  • Odevzdání zlepšených klíčových parametrů výkonnosti vlastníkům procesu pro jejich další řízené zlepšování.