Cíle

 • posilnit porozumění nutnosti zákaznické orientace pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu
  se zákazníkem
 • zdokonalit se v přesném, věcném a zákazníkem pozitivně přijímaném způsobu verbální
  a neverbální komunikace
 • rozvinout schopnost aktivně naslouchat a porozumět potřebám a očekáváním zákazníka
 • naučit se číst neverbální projevy zákazníka a získávat z nich zpětnou vazbu pro další postup v obchodním jednání

Kurz je určen pro

 • prodejce, obchodní zástupce a vedoucí obchodních oddělení.

Obsah

Zákaznická orientace

 • proč zákaznická orientace, proč firmy ztrácejí zákazníky, principy zákaznické orientace, porozumět potřebám zákazníků

Dvě úrovně služby zákazníkům

 • osobní a technická úroveň

Komunikace

 • cílem komunikace je porozumění, modely komunikace, zdroje neporozumění a zpětná vazba

Verbální komunikace

 • mapování významu slov, záměr slovních oznámení, pozitivní vyjadřování, zákazníky pozitivně přijímaná slova

Neverbální komunikace

 • význam neverbální komunikace v obchodě, jak beze slov můžeme komunikovat to, co nechceme a dopad takové komunikace na zákazníky,
 • prvky neverbální komunikace, oční kontakt, mimika, gesta, držení těla, pohyby atd.

Aktivní naslouchání

 • pravidla naslouchání, naslouchat bez přerušování, signalizovat zájem, dbát na pocity, dávat zpětnou vazbu, vnější a vnitřní bariéry komunikace

Pracovní metody

 • krátké přednášky
 • moderovaná diskuze
 • práce ve skupinách
 • modelové scénky
 • videotrénink
 • licenční výukové filmy doplňují a podporují okruhy daných témat