Leadership II
Vedení manažerských týmů – situační vedení

Leadership je jako krása – těžko se definuje, ale když ji uvidíte, poznáte ji.
Warren Bennis

 

Cíl

 • Poznat svůj preferovaný styl vedení, jeho výhody a slabé stránky.
 • Rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné na situační přístup k vedení manažerského týmu.
 • Naučit účastníky svým chováním a činy přiměřeně a spontánně vyjadřovat osobní
 • hodnoty a hodnoty deklarované firemní kulturou.

Obsah

Leadership – východiska (v každém modulu z jiného pohledu)

 • Orientace na lidi, pozitivní přístup a strategické uvažování
 • Inspirace příběhy skutečných lídrů

Můj preferovaný styl vedení

 • Šest stylů leadershipu (na základě výzkumů D. Golemana, Boyatzise a McKeeové)
 • Identifikace preferovaného stylu (dotazník)
 • Silné a slabé stránky mého preferovaného stylu vedení
 • Jak korigovat svůj styl v situacích, kde by vynikly jeho slabé stránky?

Situační vedení

 • Styly vedení (čtyři styly vedení podle K. Blancharda)
 • Situační přístup k vedení manažerů a spolupracovníků
 • Změna paradigmatu řízení od „řídím tak, jak je mi to vlastní“ k paradigmatu vedení „vedu tak, abych nejefektivněji dosahoval cíle“
 • Co ovlivňuje výběr vhodného stylu vedení?
 • Jak zvládnout styly vedení, které jsou mi cizí, ale situace si je vyžaduje?
 • Jak zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění při různých stylech vedení?

Lídr a tým – vedení a různé typy týmů

 • Typy týmů a jejich vedení
 • Vývoj týmu a jak situaci v týmu přizpůsobit svůj styl řízení

Význam hodnot a integrita

 • Hodnoty a jejich komunikace ve firmě, komunikovaná a reálná firemní kultura
 • Lídr jde příkladem a modeluje cestu. Dělám to, co říkám (Walk your talk)
 • Budování nebo bourání důvěry

Rešerše vybrané knihy o leadershipu

Možná zadání

 • Analýza situace v týmu, který vedu a návrh změn v mém přístupu k vedení týmu
 • Optimalizace stylu vedení jednotlivých spolupracovníků
 • Vlastní zadání související s tématem

Můžeme se naučit hodně užitečných postupů a technik, ale zůstaňme sami sebou, z úcty k sobě a proto, aby nám lidé věřili.