Leadership III
Vedení manažerských týmů – orientace na lidi

Jak zapálit tu jiskru v oku, podle které poznám, že je to jejich cíl, kterého chtějí dosáhnout? Výzva, když vím, že úspěch je jen otázkou času.

Cíl

 • Posílit zaměření účastníků na budování vztahů a práce s lidmi.
 • Rozvinout motivační schopnosti účastníků.
 • Naučit účastníky, aby svým chováním a činy přiměřeně a spontánně vyjadřovali svoje hodnoty a hodnoty deklarované firemní kulturou.

Obsah

Leadership – východiska (v každém modulu z jiného pohledu)

 • Orientace na lidi, pozitivní přístup a strategické uvažování
 • Inspirace příběhy skutečných lídrů

Orientace na lidi
Leadership je vztah mezi lídrem a týmy, které vede. Kvalita tohoto vztahu je velmi důležitá.

 • Poznávání spolupracovníků, typy spolupracovníků a jak s nimi pracovat
 • Slyšet i to, co spolupracovníci neřekli – „čtení mezi řádky“, práce s hypotézami
 • Motto některých úspěšných firem: „Nejcennější, co máme, jsou naši lidé.“
 • Je to realita nebo iluze? Proč nejsou nejcennější zákazníci? Jak to myslí?

Motivování manažerů a specialistů

 • Maslow, Herzberg, McGregor – teorie a jejich aplikace při vedení manažerů a manažerských týmů (relativně starší, ale prakticky použitelné)
 • Něco novějšího – Daniel Pink: Dříve, překvapující zjištění o tom, co nás motivuje
 • Autonomie, mistrovství a smysl

Jak funguje motivace?

 • Motivace v závislosti na osobnosti vedeného manažera nebo spolupracovníka
 • Jak motivačně poskytovat zpětnou vazbu i v situaci, když výsledek ještě není dokonalý?
 • Motivační rozhovory
 • Ocenění je víc než pochvala

Inspirativní komunikace – komunikace, která ovlivňuje

 • Co chceš od partnera?
 • Proč to má udělat? WIFMs (What‘s in it for me)

Rešerše vybrané knihy o leadershipu

Možné zadání

 • Analýza motivačních faktorů vybraných manažerů
 • Příprava na poskytnutí zpětné vazby podřízenému
 • Příprava na motivační rozhovor

Výzva na rok 2017: Odložme cukr a bič. Pracujme s touhou po autonomii, mistrovství a smyslu.