Leadership IV
Výzvy lídra – potenciál, příležitost a změna

Cíl

 • Naučit se lépe identifikovat a využívat potenciál svých spolupracovníků.
 • Podpořit proaktivitu v jednání účastníků.
 • Posilnit otevřenost ke změnám a zlepšit schopnost motivovat ke změnám svoje spolupracovníky.

Obsah

Leadership – východiska (v každém modulu z jiného pohledu)

 • Orientace na lidi, pozitivní přístup a strategické uvažování
 • Inspirace příběhy skutečných lídrů

Rozvoj potenciálu spolupracovníků 
Výzva pro lídry: „Pracujme na jejich rozvoji a využití jejich potenciálu a nebudeme muset pracovat za ně a odpovídat za jejich chyby.”

 • Vnímání potenciálu spolupracovníků
 • Úsilí a výsledek
 • Analýza výkonu spolupracovníka (Výkon, Aktivita, Kompetence, Motivace)
 • Nástroje rozvoje spolupracovníků

Příležitost nebo problém

 • Vidím a angažuji se dřív, než budu moci jen reagovat (proaktivita)
 • Indikátory problémů a příležitostí (KPI, firemní kultura, chyby a reklamace, plýtvání)
 • Změna je příležitost, ne ohrožení

Změna – reflexe změn, které jsme zažili
Víme, jak spolehlivě ztroskotat na skalách setrvačnosti zaběhnutých systémů a zvyků.
Víme, jak přeplavat přes příboj změny?

 • Paradigma, odmítání změn, odpor vůči změně
 • Důvod na změnu, cíl změny, jak nadchnout spolupracovníky pro změnu

Jak komunikuje lídr? Inspirativní komunikace – komunikace, která ovlivňuje

 • Základní pravidla komunikace o změně, o čem je potřeba hovořit
 • Prezentace změny a zvládání námitek proti změně

Důležité rozhovory

 • Jak vést rozhovory o tom, jak vnímám spolupracovníka? Potenciál, silné a slabé stránky, vyjasnění emocí a pocitů, stop osočování a další praktické situace

Rešerše vybrané knihy o leadershipu

Možná zadání

 • Příprava na motivační prezentaci změny
 • Analýza možných námitek ke změně
 • Analýza postojů klíčových hráčů ke změně
 • Návrh proaktivní reakce na vznikající problém
 • Analýza potenciálu podřízeného manažera a návrh rozvojového plánu

Vidět věci takové, jaké jsou – je dobré.
Vidět věci takové, jaké by mohly být – je velmi dobré.
Dělat věci lepšími – je skvělé.
Umět nadchnout druhé – znamená úspěch.