Empowerment

Ve své praxi se manažeři potkávají se situací, kdy dobří a aktivní spolupracovníci nechtějí z různých důvodů převzít odpovědnost za úkoly a řízení. Empowerment je nástroj, který pomáhá, aby aspoň část z těchto šikovných a dobrých pracovníků sebrala na sebe víc odpovědnosti a proaktivity.

Cíle

 • Zdokonalit se ve vedení spolupracovníků k proaktivnímu jednání s ohledem na vizi a hodnoty společnosti.
 • Naučit se rozvíjet spolupracovníky, aby přijali víc odpovědnosti a v jejím rámci dělali samostatná rozhodnutí.
 • Zlepšit se ve vytváření podmínek na proaktivní a odpovědné jednání.
 • Naučit se budovat u spolupracovníků zdravé sebevědomí a otevřenost ke změnám.

Obsah

Empowerment

 • Vyjasnění pojmu Empowerment, jaké jsou cíle zmocňování spolupracovníků.
 • Jaké nástroje má manažer k dispozici, bariéry Empowermentu.

Podmínky pro Empowerment

 • Firemní kultura – podpora nebo překážka Empowermentu.
 • Prostor na proaktivitu a samostatné odpovědné jednání, význam vize a hodnot.

Klíčové charakteristiky podporující Empoverment

 • Osobní odpovědnost, autentická a přímá komunikace, důvěra.
 • Rychlá a efektivní schopnost korektně řešit interpersonální a týmové napětí.
 • Důraz na učení a rozvoj, povzbuzování.

Manažerské nástroje Empowermentu

 • Analýza potenciálu spolupracovníka.
 • Stanovování rozvojových cílů, rozvojové a tréninkové programy.
 • Různé manažerské styly.
 • Koučink, motivační zpětná vazba, hodnotící rozhovory.

Osobní zaangažovanost manažera

 • Reflexe vlastního manažerského stylu (V čem je podporou pro rozvoj a zmocňování
  spolupracovníků a kdy může být překážkou Empowermentu?).
 • Povzbuzování a budování zdravého sebevědomí, podpora při překonávání osobních bariér.

Proaktivita a otevřenost ke změnám

 • Jak vzniká odpor ke změnám a jeho překonávání.
 • Rozvoj proaktivity spolupracovníků, změna paradigmatu o sobě samém.

Trénink vybraných nástrojů a technik podporujících Empowerment

Možná zadání

 • Analýza potenciálu spolupracovníka.
 • Analýza týmové (firemní) kultury z hlediska podpory Empowermentu.
 • Plán, jak podporovat a budovat zdravé sebevědomí u vybraných spolupracovníků.
 • Vlastní zadání související s tématem.