Koučinkový přístup v praxi lídra

Na co si přijdu sám a s čím se identifikuji, bude v praxi fungovat. To platí i o spolupracovnících. Jedinou šanci na převzetí odpovědnosti a proaktivitu dává svobodná volba.

Cíle

 • Dozvědět se, co je skutečné koučování, proč je tak účinné, jak se dělá správně.
 • Porozumět rozdílům v direktivní a nedirektivní formě práce s lidmi.
 • Seznámit se se základní metodikou koučinku a strukturou koučovacího rozhovoru.
 • Procvičit si kladení konstruktivních otázek a používání reflexe namísto hodnocení.
 • Nacvičit si vedení prvních koučinkových rozhovorů.

Obsah

Úvod do koučování

 • Co je koučování a jak se liší od jiných forem práce s lidmi?
 • Proč je koučování tak účinné, když se dělá správně?
 • Kde všude je možné koučování využít a jaké jsou jeho hranice?
 • Management jako optimální kombinace řízení, vedení a koučování.

V čem spočívá koučinkový přístup?

 • Předávání a přebírání odpovědností.
 • Direktivní a nedirektivní formy práce s lidmi.
 • Vedení a podpora při práci s lidmi.
 • Používání konstruktivních otázek.
 • Zásady reflektování a odlišnost od hodnocení.
 • Práce s inspirativním zadáním a rozdíly oproti zadávání úkolů.

Struktura koučinkového rozhovoru

 • Kontakt a Kontrakt.
 • Čtyři plánovací otázky a Cíl.
 • Zážitek, Akční kroky a vnímání Hodnoty/Přínosu.
 • Uzavření rozhovoru – uznání, ocenění a motivace.

Videoukázky koučinkových rozhovorů

 • Několik ukázek vzorových a chybných přístupů.

Praktický nácvik koučinkových rozhovorů

 • Nácvik jednotlivých fází koučinkových rozhovorů v menších skupinách pod supervizí lektora.

Možné zadání

 • Reflexe koučinkového rozhovoru.
 • Vlastní zadání související s tématem.

Pár myšlenek ke koučinku a k líderství

Všichni lidé mají potenciál pro rozvoj a růst.
Každý člověk má svoje vnitřní zdroje, aby změnu zvládal.
Změna je možná a existuje výběr z vícero možností, jak ji provést.
Lídr pomáhá lidem najít jejich potenciál pro svůj rozvoj, najít svoje vnitřní zdroje, najít jejich vlastní cestu a provází je, aby změnu skutečně uskutečnili.