Leadership I
Osobní rozvoj lídra – vždy mohu být lepší

Byl zpochybněn mýtus, že leadership je výsada malé skupiny charizmatických osobností, leadership je soubor dovedností a schopností, přístupný každému z nás.
J. M. Kouzes, B. Z. Posner – „The Leadership Challenge“

 

Cíl

 • Posilnit u účastníků líderské – vůdcovské postoje a dovednosti.
 • Naučit se přijímat a analyzovat zpětnou vazbu od svého okolí.
 • Rozvinout schopnost sebereflexe.
 • Porozumět své osobní motivaci.
 • Dát účastníkům impuls systematicky pracovat na svém osobním rozvoji.

Obsah

Leadership – východiska (v každém modulu z jiného pohledu)

 • Orientace na lidi, pozitivní přístup a strategické uvažování
 • Inspirace příběhy skutečných lídrů

Osobnost lídra

 • Manažer nebo lídr (vůdce), organizování nebo vize, zaměření na cíl nebo zaměření na lidi, smysl pro detail a systém nebo nové nápady a kreativita
 • Charakteristiky lídra (vůdce)
 • Lídr – zdroje vlivu a autority

Osobní motivace

 • Proč chci rozvíjet své líderské dovednosti a postoje?
 • Co jsou moje zdroje motivace, energie a síly, abych byl ochotný dělat i věci mimo zóny mého komfortu?
 • Jaký je můj styl učení, kdy mě učení baví, jak to mohu využít při svém rozvoji?

Schopnost přijímat kritiku – pohled do zrcadla

 • Otevřenost a schopnost vnímat zpětnou vazbu
 • Jak získat nezkreslenou zpětnou vazbu?
 • Co o sobě vím?

Test I-SPEAK Your Language® – mluvím tvou řečí

I když hovoříme jedním jazykem, nemusíme hovořit jednou řečí. Lídr hovoří řečí těch, kteří ho poslouchají, řečí těch, které vede

Inspirativní komunikace – komunikace, která ovlivňuje

 • Lídr komunikuje autenticky a využívá svoje silné stránky. Nastavíme si zrcadlo a kolegové (účastníci kurzu) Vám dají zpětnou vazbu.
 • Dozvíte se, jaké jsou silné stránky Vaší komunikace, na kterých můžete dále stavět a při tom zůstat sám sebou.

Jak pracovat na svém rozvoji?

 • Systematická zpětná vazba
 • Sebereflexe a autokoučink
 • Využití kouče, mentora, poradenství a stínování atd.

Rešerše vybrané knihy o leadershipu

Možná zadání

 • Plán rozvoje líderských dovedností
 • Vytvořit si „zrcadlo“ – účastníkům definovaný rozsah zpětné vazby od okolí
 • Red Bull – plán, jak motivovat sám sebe

Byt lídrem znamená být vpředu. Být vpředu znamená být lepší. Být lepší dnes ještě neznamená být lepší i zítra.