Motivace zaměstnanců – jak může personalista ovlivnit motivaci zaměstnanců

Umět správně motivovat zaměstnance je jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování firmy. Jsou věci, které jsou pro zaměstnance důležitější než peníze. Zvýšení mzdy je krátkodobá motivace. Co nabídnout lidem, aby jejich motivace byla dlouhodobější? Jak na to, nabízí kurz „Motivace zaměstnanců – jak může personalista ovlivnit motivaci zaměstnanců“.

Cíle výcvikového kurzu

 • Efektivně hledat motivační faktory pro zaměstnance.
 • Zdokonalit se v motivačních procesech (spokojenost, pozitivní přístup, motivovanost).
 • Zdokonalit se v interním PR o motivaci.
 • Správnou motivací minimalizovat fluktuaci zaměstnanců.

Obsah

Motivace jako manažerský nástroj

 • Jak vytvořit pro vaše zaměstnance takové pracovní prostředí, ze kterého se jim nebude chtít odejít?
 • Jaké jsou vazby mezi pochvalou, odměnou, výkony a výsledky?
 • Jak vzbudit u pracovníků odpovědnost v duchu „něco za něco“?
 • Motivační nástroje (pochvala a uznání, koučovací přístup při zadávání úkolů, pravidelná zpětná vazba zaměstnancům – pozitivní i negativní, podpora týmové práce, mimopracovní aktivity).

Jak funguje úspěšná firma?

 • Vybírá si motivované lidi.
 • Udržuje jejich motivaci (nešetří uznáním, pochvalou, podporuje týmovou práci, dává zpětnou vazbu apod.).
 • Zajímá se průběžně o jejich motivaci i po letech práce ve firmě.

Interní PR a motivace

 • Dvacet faktorů spokojenosti.
 • Jak „předat“ motivační faktory?
 • Jak a co komunikovat?
 • Jak si ověřit motivaci? – zpětná vazba pro firmu.