Manažerské dovednosti I
Důsledné řízení k vysokým výkonům

Kurz „Manažerské dovednosti I: Důsledné řízení k vysokým výkonům“ je určený vedoucím pracovníkům, kteří mají zájem zdokonalit svoje dovednosti v oblasti vedení a řízení spolupracovníků.

Cíle výcvikového kurzu

 • Budovat u vedoucích cit a zručnosti pro důsledné řízení spolupracovníků.
 • Naučit účastníky, jak na jedné straně udržet systém a disciplínu a zároveň neztratit motivaci spolupracovníků nepřiměřenou direktivností.
 • Naučit účastníky využívat kontrolu jako nástroj zlepšování systému a rozvoje spolupracovníků.
 • Zvládnout efektivní poskytování zpětné vazby.

Obsah

Důsledky nedůslednosti v řízení a vedení spolupracovníků

Manažerský cyklus

 • Zadej úkol, kontroluj a poskytni zpětnou vazbu.
 • Podpůrné činnosti pro důsledné řízení.

Zadávání úkolů

 • Srozumitelné zadání – zadej tak, aby spolupracovník věděl, co má dělat.
 • Typy zadávání úkolů.
 • Přikaž, prodej, konzultuj, spolupracuj, deleguj.

Cílová orientace

 • Význam stanovování cílů pro důsledné řízení.
 • SMART cíle.

Kontrola

 • Principy efektivní kontroly.
 • Cíle kontroly – zlepšování systému, rozvoj spolupracovníka, udržení standardu výkonu,
 • udržení disciplíny.

Poskytování zpětné vazby

 • Principy poskytování zpětné vazby na výkon spolupracovníka.
 • Pochvala, pozitivní usměrňování a pokárání.

Za nedůslednost se platí, ale já chci mít čistý účet.

Na kurzu shlédnete klipy, ve kterých uvidíte, jaký rozdílný dopad na motivaci a chuť zlepšovat svůj výkon má správný nebo nesprávný způsob poskytování zpětné vazby.