Cíle

 • zpracovat tvořivý návrh řešení konkrétního problému nebo úkolu zadaného objednavatelem
 • zvládnout metodiku a některé nástroje tvořivého řešení problémů a úkolů
 • Workshop je určen pro
 • pracovníky v obchodu nebo marketinku a podle charakteru úkolu i pro další vybrané pracovníky organizace.

Obsah

Nástroje týmové práce

 • brainstorming, Ishikawa diagram, mapa asociací, párové porovnávání

Analýza úkolu (problému)

 • principy analýzy, skupinová práce na zpracování konkrétní analýzy

Zpracování návrhu řešení

 • tvořivé hledání alternativních řešení, kritéria, výběr optimálního řešení

Přínosy

 • účastníci workshopu zpracují návrhy řešení konkrétního úkolu nebo problému
 • účastníci zvládnou nástroje a metodiku tvořivého řešení úkolů a problémů,
  čímž se vytvářejí předpoklady pro tvořivý a aktivní přístup k dalším úkolům a problémům