Cíle

 • u obchodních zástupců dosáhnout porozumění pro sběr informací z terénu
  a jejich poskytování marketinkovému oddělení
 • zvýšit u pracovníků marketinku vědomí, že neefektivní využívání obchodních zástupců
  ke sběru informací je plýtvání lidským potenciálem obchodního oddělení
 • vylepšit a standardizovat komunikaci mezi odděleními

Workshop je určen pro

 • prodejce, obchodní zástupce a vedoucí pracovních oddělení a pracovníky marketinku.

Obsah

Marketink

 • stručný přehled o marketinku odpovídající potřebám workshopu, trh a jeho segmentace, velikost trhu, konkurence, marketinkový informační systém

Definice cílů

 • účastníci definují cíle svých týmů

Identifikace problémových bodů ve vztahu marketinku a obchodu

 • formou skupinové práce se identifikují třecí místa a seřadí se podle důležitosti

Návrh ideálního vztahu

 • účastníci navrhují ideální procesy vedoucí k dosažení definovaných cílů

Zpracování návrhu opatření

 • posouzení ideálních procesů a návrh opatření

Přínosy

 • workshop přinese zlepšení spolupráce obchodu s marketinkem a tím se vytvářejí předpoklady pro efektivnější působení na trhu a získávání konkurenčních výhod