Cíle

 • zdokonalit schopnosti obchodních zástupců uzavřít obchod využitím vhodné techniky
  a přiměřeného tlaku na rozhodnutí zákazníka
 • naučit se efektivněji využívat nakupovací signály pro rychlé uzavření obchodu
 • zpracovat písemně několik modelových scénářů postupu uzavírání obchodu

Trénink je určen pro

prodejce, obchodní zástupce a vedoucí obchodních oddělení.

Obsah

Časový průběh uzavírání obchodu

 • křivka zájmu, nákupní signály, technika reakce na nákupní signál

Techniky uzavírání obchodu

 • přímá otázka, požádat o objednávku, vyplnění objednávky nebo smlouvy, metoda výběru (buď a nebo), pro a proti, historka, řada pozitivních otázek, vyřazování, po námitce, atd…

Skupinová práce

 • identifikovat nejpoužitelnější techniky pro naši praxi, zjistit, které používáme a jaké s nimi máme zkušenosti

Scénáře

 • trénink (videotrénink) technik uzavírání obchodu podle připravených scénářů

Modelové situace

 • trénink technik uzavírání obchodu se zaměřením na techniku, verbální a neverbální komunikaci

Přínosy

 • tréninkem se zdokonalí schopnosti účastníků uzavírat obchod