Cíle

 • dokázat udělat v úvodu obchodního jednání dobrý první dojem
 • zvládnout první minuty obchodního jednání podle pravidel obchodní etikety
 • naučit se číst informace z prvního dojmu, které jsou důležité pro obchodní jednání

Trénink je určen pro

 • prodejce, obchodní zástupce a vedoucí obchodních oddělení.

Obsah

První dojem

 • jak vytváříme první dojem, vstup do kanceláře, problematické situace

Etiketa v úvodu obchodního jednání

 • kdo komu podává ruku, kam si sednout, prolomení ledu, co s vizitkami, musím si dát kávu?

Skupinová práce

 • co se dá vyčíst z prostředí, ve kterém jsme se při obchodním jednání ocitli a z prvního dojmu, který na nás udělal náš partner

Představení firmy

 • jak přejít k věci, příprava představení firmy

Videotrénink

 • cvičení modelových situací úvodu obchodního jednání se zaměřením na vytváření dobrého dojmu, bezprostřední verbální a neverbální komunikaci
  a zvládnutí standardních situací

Přínosy

 • tréninkem se zvyšuje sebevědomí účastníků v úvodu obchodního jednání a jejich schopnost udělat na zákazníka dobrý dojem a zaujmout ho; tím se vytvářejí dobré předpoklady pro úspěšný průběh dalšího jednání
 • při tréninku se zpracuje několik standardních představení firmy