Obsah

 • Simulace – soutěž týmů o nejlepší výsledky ve vyjednávání
 • Možnost hodnotit výkon týmu i jednotlivců
 • Poskytnutí zpětné vazby účastníkům a doporučení k dalšímu rozvoji

 

Přehled vyjednávacích parametrů, které je možné sledovat a „namíchat“ podle priorit zadavatele

 • Příprava na vyjednávání.
 • Odhad partnera (i před vyjednáváním), schopnost na jeho jednání reagovat.
 • Stanovení cíle (max, min, výkop na začátku vyjednávání), BATNA.
 • Struktura vyjednávání + fáze vyjednávání. Schopnost řídit jednání bez oklik k cíli.
 • Odolnost vůči stresu (maximální délka vyjednávání je stanovena vždy, zvláštní roli pak hraje stres v zadání, kde se obě strany dohodnout nemohou – nekryje se jejich MAX a MIN).
 • Efektivní využití času (nemohlo být vyjednávání kratší při dodržení stejného výsledku?).
 • Správně zvolený typ vyjednávání (kompet. – kooper. – princip.), případně přechody mezi nimi.
 • Argumentace pro zdůvodnění vlastních požadavků.
 • Práce s námitkami (hodně jich lze odhadnout již v přípravné fázi).
 • Spolupráce v týmu (vyjednává-li za jednu stranu více osob).
 • Vyjednávací flexibilita (během každého jednání vyplynou na povrch nečekané faktory, kterým je nutné rychle přizpůsobit vlastní cestu k cíli).
 • Nátlakové techniky při vyjednávání – jak na ně adekvátně reagovat v průběhu jednání.
 • Kreativita během vyjednávání – každá situace umožňuje přicházet s nápaditými benefity pro druhou stranu (např. při jednání o umělém sněhu nabídla jedna účastnice protistraně reklamní plochu na zadní straně lístků na vlek výměnou za cenový ústupek)