Cíle:

  • Uvědomit si důležitost tréninku a koučování obchodních zástupců
  • Naučit se techniky tréninku a poskytování zpětné vazby formou pozitivního usměrňování
  • Zdokonalit se v motivování svých spolupracovníků

Obsah:

Trénink

  • principy tréninku, možnosti tréninku, stanovování cílů tréninku, analýza úkolu, rozložení úkolu a postup tréninku

Techniky tréninku

  • scénáře, modelové scénky, audiotrénink, videotrénink a nástroje podporující trénink

Ukázky tréninku

  • trénink překonávání námitek pro začátečníky a pokročilé, trénink prezentace produktu s důrazem na obsahovou stránku, verbální komunikaci a neverbální komunikaci

Koučování

  • principy koučování, význam motivace a cílů při koučování, hodnocení výkonů koučovaných a pozitivní usměrňování

Motivace

  • teorie motivace podle Maslowa, Herzberga a Motivace 3.0 a jejich aplikace při motivování obchodních zástupců, praktické rady, jak motivovat obchodní zástupce