CÍLE

  • Uvědomit si hodnotu klíčových zákazníků.
  • Zdokonalit se ve věcné a osobnostní analýze klíčového zákazníka.
  • Zdokonalit se ve stanovování efektivní strategie rozvíjení obchodu s klíčovými zákazníky.

OBSAH

Charakteristiky klíčového zákazníka

  • objem prodeje, podíl na objemu prodeje, potenciál.

Analýza klíčového zákazníka

  • potřeby, rozhodující lidé, způsob rozhodování, analýza kupních motivací, osobnostní typy a strategie jednání podle osobnostních typů.

Analýza postavení firmy u klíčového zákazníka

  • silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení, jak využít naše silné stránky a příležitosti, jak minimalizovat riziko slabých stránek a ohrožení.

Péče o klíčové zákazníky

  • způsoby péče, tvořivá dílna nových nápadů péče o zákazníky.

Stanovování cílů a plánů rozvoje obchodu s klíčovými zákazníky

  • stanovování cílů a tvorba plánu.