CÍLE

 • Identifikovat rezervy ve využívání času a zvládnout techniky plánování času, které účastníkům umožní dosáhnout vyšší výkon.
 • Zdokonalit plánovaní pracovních aktivit v návaznosti na plán tržeb.
 • Zpracovat týdenní plán.

OBSAH

Časový management

 • identifikace úrovně plánování času, prostředky pro plánování času.

Analýza využívání času

 • denní záznam, zloději času, čas, který mám pod kontrolou, čas,
  kde mi program určují jiní, úkoly, které plním.

Cílová orientace

 • stanovování cílů, dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle.

Matice časového managementu

 • priority,
 • naléhavost a důležitost, ABC metoda.

Plánování

 • plánování obratu, plánování aktivit, faktory ovlivňující plán, sezónnost,
 • životní cyklus produktu

Analýza

 • standardní statistika kontaktů, jednání, získaných objednávek, průměrné hodnoty objednávky, dlouhodobí zákazníci, noví zákazníci.

Zpracování plánu aktivit, týdenní plán

 • metodika, jak z plánu tržeb zpracovat plán aktivit, sestavení časových plánů, týdenní plán, denní plán.