CÍLE

 • Rozvinout schopnost obchodních zástupců efektivně komunikovat se zákazníky prostřednictvím telefonu.
 • Naučit účastníky využívat na zákazníka orientované komunikační techniky.
 • Zvládnout různé typy telefonických rozhovorů objevujících se v obchodní praxi.

OBSAH

Telefonování

 • vytvoření profesionálního dojmu, rozdíl mezi osobním a telefonickým
 • rozhovorem, kontexty telefonických rozhovorů.

Struktura telefonického rozhovoru

 • pozdrav, oslovení, představení, standardní
 • formulace, vlastní obsah rozhovoru, atd.

Typy telefonických rozhovorů v obchodní praxi

 • Principy a postupy
 • Dohodnutí schůzky po telefonu
 • Prodejní rozhovor
 • Informační rozhovor

Reklamace nebo stížnost od zákazníka


Audiotrénink uvedených typů rozhovorů