Přesvědčivý prodej – prodej řešení

Kurz je určen prodejcům, obchodním zástupcům, vedoucím obchodních oddělení a pracovníkům společností, od kterých se očekává aktivní přístup k zákazníkům. Kurz navazuje na kurz „Přesvědčivý prodej – techniky prodeje“.

Cíle výcvikového kurzu

 • Zdokonalit se ve strukturovaném kladení otázek s cílem přesnější identifikace potřeb.
 • Posunout se od prodeje produktů k prodeji řešení.
 • Zdokonalit se v přesvědčivé argumentaci.
 • Naučit se číst neverbální projevy zákazníka a získávat z nich zpětnou vazbu pro další postup v obchodním jednání.
 • Naučit se identifikovat různé typy chování zákazníků a přizpůsobit jim způsob a obsah obchodního jednání.

Obsah

Prodejní cyklus

 • Pohled na prodej jako na posloupnost kroků.
 • Krátké shrnutí a zopakování poznatků a zkušeností z tréninku „Přesvědčivý prodej“.

Strukturované kladení otázek

 • Různé zaměření otázek, vhodné kombinování otevřených a uzavřených otázek.
 • Hovorní a mlčenliví zákazníci. Jak se efektivně dozvědět to, co potřebuji?

Prodej řešení

 • Rozdíl mezi prodejem produktu a prodejem řešení.
 • S řešením jakých potřeb a problémů zákazníka souvisí náš produkt?
 • Jak pomocí několika produktů a souvisejících služeb vytvoříme řešení?

Přesvědčivá argumentace

 • Technika TEL (tvrzení, emoce, logika), struktura argumentace.

Verbální a neverbální komunikace pro pokročilé

 • Čtení neverbální komunikace.

Identifikace typů zákazníků

 • Základní typologie chování zákazníků.
 • Jak identifikovat typ chování zákazníka a jaký přístup k němu zvolit?

Úvahy o systému práce obchodníka

 • Jak často kontaktovat klienta?
 • Formy komunikace: e-mail, telefon, pevná linka, mobil, osobní setkání.
 • S kým komunikuji, kdo je „decisionmaker“ a dělá rozhodnutí?