Přesvědčivý prodej – techniky prodeje

Kurz je určen prodejcům, obchodním zástupcům, vedoucím obchodních oddělení a všem pracovníkům společností, od kterých se očekává aktivní přístup k zákazníkům. Přesvědčivost a zvládnutí technik prodeje je klíčem k Vašemu úspěchu.

Cíle výcvikového kurzu

 • Zdokonalit se v přesné, věcné a přesvědčivé komunikaci se zákazníkem.
 • Rozvinout schopnost aktivně naslouchat a porozumět potřebám a očekáváním zákazníka.
 • Zvýšit efektivnost obchodních zástupců zdokonalením se v technikách prodeje: vyhledávání zákazníků, prvním kontaktu se zákazníkem, prezentování produktů, překonávání námitek, uzavírání obchodu.

Obsah

Profesionální obchodní komunikace

 • Jistota, přesnost, věcnost a přesvědčivost.

Přesvědčivý prodej má svůj pořádek

 • Pohled na prodej jako na posloupnost kroků.

Znalost produktu nebo služby

 • Technické parametry produktu a služby, výhody produktu a služby.
 • Prodávání užitku jako základní filozofie obchodu.
 • Užitek jako argument, aby zákazník koupil.

Zjišťování potřeb

 • Techniky kladení otázek, porozumění potřebám zákazníka.

Prezentace produktu nebo služby

 • Jaký užitek přinese naše služba zákazníkům?
 • Přesvědčivost prezentace.

Překonávání námitek

 • Příprava na námitky a technika jejich překonávání.

Uzavírání obchodu

 • Průběh zájmu o produkt v čase, technika parafrázování.
 • Nákupní signály, techniky uzavírání obchodu.

Péče o zákazníka

 • Důležitost péče o zákazníky, způsoby péče o zákazníky.