Jak úspěšně komunikovat – cílem je porozumění

Kurz „Jak úspěšně komunikovat“ je určen každému, kdo cítí prostor na zlepšení své komunikace, každému, kdo si uvědomuje nebo i neuvědomuje, že na nedorozuměních se svými kolegy a kolegyněmi má též svůj podíl. Kurz je realizovaný zážitkovou formou. Účastníci si zahrají několik komunikačních her, které jim pomohou uvědomit si, v čem mají zlepšit svoje komunikační dovednosti a hned v následujících cvičeních budou mít prostor na jejich zlepšování.

Cíle výcvikového kurzu

  • Zdokonalit a rozvinout komunikační schopnosti účastníků tak, aby v kontaktu se spolupracovníky nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.
  • Zdokonalit se v přesvědčivé komunikaci.
  • Rozvinout schopnosti pracovníků efektivně zvládat praktické komunikační situace.

Obsah

Komunikační hra (úvodní zážitkové cvičení s podrobnou analýzou) – na základě analýzy se podle potřeby systematicky probírají nižší uvedená témata obohacená o vhodná cvičení a krátké nácviky rozvíjené dovednosti).

Komunikace – cílem je porozumění

  • Proč si nerozumíme, jak předejít nedorozuměním? – Zpětná vazba

Verbální komunikace

  • Význam slov, záměr slovních oznámení, pozitivní vyjadřování

Neverbální komunikace

  • Význam neverbální komunikace

Aktivní naslouchání

  • Co všechno ztrácíme, když nenasloucháme svým partnerům v komunikaci?
  • Aktivní naslouchání jako prevence konfliktů

Vertikální a horizontální komunikace

  • Řešení vybraných komunikačních situací (jak mluvit s kolegou, který mi včas nedodává podklady na práci nebo se šéfem, který mi nespecifikuje priority úkolů, a tak často dělám na tom, co mohlo počkat a důležité věci nestíhám; řešení, která pomáhají odstraňovat stres a jsou prevencí vzniku konfliktů)

Komunikační hra (zážitkové cvičení s podrobnou analýzou práce s fakty a domněnkami)

Fakty a domněnky

  • Jak ve své komunikaci pracuji s fakty a domněnkami?