Mediace a zprostředkování při řešení neshod, konfliktů a sporů

Rozsah - základní 2 denní trénink
Následné 2 tréninkové dny - praktický nácvik mediace pod supervizí

CÍLE

 • naučit se používat mediační techniky a metody k řešení sporů mezi dvěma a více stranami
 • zvládnout techniky řešení konfliktů
 • zvládat obtížné komunikační situace v manažerské praxi

OBSAH TRÉNINKU MEDIAČNÍ METODY

Role mediátora
Hlavní úkoly mediátora

Fáze mediace:

 • Příprava
 • Zahájení - proces a role mediátora
 • Naslouchání stranám sporu
 • Setkání stran sporu a vzájemné naslouchání
 • Hledání možných řešení ke vzájemnému prospěchu
 • Dosažení dohody - odsouhlasení podmínek a formulací
 • Sepsání dohody a závěr mediačního sezení

Speciální mediační techniky:

 • Technika jednoho listu
 • Setkání s každou ze stran zvlášť
 • Návrhy mediátora

Video - ukázky vyjednávání a mediace
Videotrénink účastníků