Výcvik je zaměřen na přípravu účastníků na vedení vlastních moderovaných workshopů zaměřených na skupinové řešení problémů s využitím skupinových kreativních technik. Účastníci se zdokonalí v používání moderačních technik a postupů, v zásadách vedení skupinové práce formou facilitace a moderování. Po tomto praktickém nácviku budou účastníci schopni samostatně moderovat práci skupiny.

Rozsah tréninku je 2+1+1 den

Cíle výcvikového kurzu

 • porozumět filozofii a prakticky zvládnout nástroje moderování skupinové práce a skupinového řešení problémů a úkolů
 • procvičit si dovednosti moderování v modelových a reálných situacích
 • zdokonalit se v přípravě a vedení pracovního setkání tvořivé skupiny
 • naučit se využívat komunikační nástroje a techniky moderátora
 • naučit se používat nástroje tvořivé týmové práce v malých skupinách
 • v rámci tréninku zpracovat analýzu a návrh řešení úkolu nebo problému z praxe účastníků

Podrobný obsah
Část I (1. a 2. den pro 8-12 účastníků)

 • Úvodní přizpůsobení programu potřebám účastníků
 • Krátká úvodní moderovaná diskuse na zadané téma
 • Úvod do moderování:
  - Definice moderování a odlišností od ostatních forem práce
  - MANIPULACE - DIREKTIVNÍ ŘÍZENÍ - VEDENÍ - PODPORA – KOMUNITA - ANARCHIE
  - Využití, výhody a nevýhody moderace
  - Role, odpovědnosti a nejdůležitější dovednosti moderátora
 • Nácvik formulování zadání
 • Postup moderování:
  - Sestavte ve dvou skupinách návrh vzorového postupu moderování
  - Dohoda o pravidlech skupinové práce
  - Příspěvky, moderátor, rozhodování
  - Jednotlivé fáze práce se skupinou – postup moderování
 • Nácvik přípravy moderačních otázek
 • Zvládání nežádoucího chování jednotlivců
 • Zvládání obtížných situací ve skupině:
  - Jaké mohou nastat
  - Řešení konfliktů, sporů a dilemat
  - Nedržení se tématu
  - Když nikdo neví, jak dál
 • Aktivizace skupiny při únavě, nechuti se podílet, či ztrátě koncentrace

Část II (3. den pro 8-12 účastníků)

 • Techniky práce se skupinou a metody vtahování všech do řešení:
  - Používání flipchartu – klíčová slova, schémata, grafy, obrázky, tabulky, mapy
  - Lístečková metoda, škály
  - Brainstorming, brainwriting
 • Závěrečná moderace na zvolené téma:
  - Možné cvičení na skupinovou práci – zadání s hřebíky
 • Závěr a zadání na příští blok

Část III (4. den pro 6 účastníků)

 • Doladění tréninkové situace:
  - Vyjednání, co si chce každý z moderátorů vyzkoušet a jaká zadání dá ostatním účastníkům, aby se během nácviku co nejvíce naučil
 • Každý jednotlivý účastník pak má svůj přidělený čas (cca 60 min) na praktický nácvik moderování skupinové práce na své vlastní připravené reálné téma
 • Zpětné vazby a reflexe:
  - Sebehodnocení
  - Zpětná vazba a reflexe ostatních účastníků a lektora
  - Rozbor videonahrávky krátkého úseku moderační práce
 • Závěrečné aplikace