Supervize spočívá v podávání koučovací zpětné vazby, reflexí a případně i výukových poznámek k výkonům interních nebo samostatných koučů koučem - supervizorem. Další možností je intervize od kolegy kouče.

Supervizi lze poskytovat ve skupinové nebo individuální podobě.

Cílem je zdokonalování koučovacích dovedností i přístupu supervidovaných koučů, obohacení o nové postupy a techniky, prevence jejich vyhoření a osobnostní rozvoj.

Supervize zpravidla probíhá v jedno až čtyřhodinových blocích.

Jako s podnětovým materiálem může pracovat s:

 • písemnými kazuistikami
 • videonahrávkami, které si účastníci na supervizi přinesou
 • přítomností supervizora u koučování supervidovaných s jejich klienty a jeho zapojením se do reflexí
 • stínováním supervidovaného ve vybrané pracovní situaci nebo v mezilidské interakci
 • diskusí nad případy, o kterých se účastníci chtějí poradit či sdílet
 • tématy, která si supervidovaný přinese do svého vlastního koučování

Zaměření supervize a používané metody:

 • Zpětnovazební koučovací supervize realizovaná koučováním
 • Poradenská a mentoringová supervize
 • Tréninková supervize s poskytováním a procvičováním nových metod a technik
 • Manažerská expertní supervize
 • Případová supervize
 • Osobnostní supervize
 • Nácviková supervize:
  • - živé koučování supervidovaných s jejich klienty
  • - nad videonahrávkami koučování účastníků
  • - nad písemnými kazuistikami případů účastníků
  • - nad vzájemným koučováním supervidovaných mezi sebou
 • Bálintovská skupina