Koučování může být použito i jako netradiční forma práce se skupinou, má-li alespoň několik účastníků podobné či společné téma nebo zadání.

Cílem je dosáhnout osobního posunu a pokroku, který bude viditelný a užitečný pro okolí a přispívá ke zvýšení výkonnosti společnosti.

Skupinové koučování jde dál než moderování, neboť kromě společného zadání pracuje i s individuálními posuny každého z účastníků, která směřují k naplnění společného zadání.

Velikost týmu pro skupinové koučování se pohybuje od 2 do maximálně 6 osob. Délka setkání závisí na počtu členů a zadání (3 hodiny až dva dny).

Hlavním principem skupinového koučování je, že kouč v každou chvíli vede dialog vždy jen s jedním účastníkem a ostatní do něj vstupují jen po vyzvání, aby nedocházelo k neplodným diskusím. Úlohou kouče je citlivě reagovat na dění ve skupině a být v neustálém kontaktu s každým členem. To klade u skupinového koučování na kouče mimořádně vysoké nároky.

Rolí každého z účastníků ve chvíli, kdy mluví jiný člen, je nechat se inspirovat ke svým vlastním pokrokům a aplikacím.

Čas od času však kouč ostatní účastníky zapojí do témat jednotlivce, se kterým právě hovořil a požádá je, aby mu poskytli své nedirektivní podněty, nápady, reflexe a zpětnou vazbu na základě konkrétního požadavku a potřeby koučovaného.

Při této formě práce mezi účastníky vznikají silné synergické efekty. I když si každý primárně pracuje na svých osobních tématech, skupina se přesto vzájemně obohacuje.

Pro zadavatele navíc dochází k úspoře času, neboť při skupinovém koučování se řeší zároveň více témat koučovaných. Jednotliví členové skupiny mají na svá vlastní témata také více času, než kdyby se účastnili individuálního sezení.

Celý proces tak připomíná simultánní partii šachu, kdy koučovací „velmistr“ přechází podle vývoje na jednotlivých šachovnicích tu k jedné a jindy zase k jiné desce a neustále tak udržuje všechny své „spoluhráče“ v aktivitě.

Nakonec se každý z účastníků vyjádří ke třem tématům: kam podle něj dospěla skupina co se týká společného zadání, jak se mu podařilo naplnit jeho individuální cíl a přispět ke společnému zadání a jak hodnotí skupinový proces.