Mediace je jednou z metod řešení konfliktů a sporů mezi dvěma a více stranami a lze ji použít též ke zvládání obtížných komunikační situací v manažerské a obchodní praxi.

Naši mediátoři vám s využitím mediačních technik a metod pomohou řešit rozmanité konflikty a nedorozumění v mezilidských vztazích a komunikaci, neshody mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými nebo spolumajiteli, či složité situace v obchodním vyjednávání s dodavateli, zákazníky nebo konkurenty.

Základní postup mediace:

 • Vyjasnění potřeb a očekávání jednotlivých stran
 • Informační příprava moderátora a stran sporu
 • Zahájení mediace - seznámení s procesem a rolí mediátora
 • Naslouchání stranám sporu
 • Setkání stran sporu a vzájemné naslouchání
 • Případná setkání s každou ze stran zvlášť
 • Hledání možných řešení ke vzájemnému prospěchu
 • Dosažení dohody – odsouhlasení podmínek a formulací
 • Sepsání dohody a závěr mediačního sezení
 • Zpětná vazba – co už se daří plnit, co se posunulo dopředu a co ještě ne
 • Návazné schůzky a setkání postupně řešící další sporné body