Výcvik má celosvětově platnou akreditaci úrovně Practitioner Level u profesní organizace EMCC Global. Sestává ze 150 hodin (z toho 105 prezenčních v 7 dvoudenních setkáních). Je zaměřen celostně, tedy nejen na racionální business koučovací postupy, ale i na emocionálně-prožitková cvičení a spirituální formy osobního rozvoje klientů. Kombinuje systemický, Gestalt, Jungovský, Ericksonský, NLP a Rogersovský přístup i práci s tělem. Hlavním lektorem je Milan Bobek (akreditovaný u EMCC na třetí profesionální úrovni Senior Practitioner).

Podrobnější obsah naleznete zde: PDF dokument