Jako konzultační a vzdělávací společnost pomáháme firmám dosahovat excelentnosti v efektivitě výrobních i obslužných procesů, v manažerských, obchodních a komunikačních dovednostech a v řízení a naplňování firemních i osobních strategií. Rozvojové programy, kurzy a projekty optimalizace procesů realizujeme po celé ČR a SR, a s pomocí partnerů a know-how z mezinárodní poradenské sítě SPIN i globálně.

Profil firmy

Vzdělávací a konzultační společnost FBE Praha (For Business Excellence) - pomáhá firmám dosahovat excelentnosti v efektivitě firemních procesů, v manažerských, obchodních a komunikačních dovednostech a také při naplňování firemních a osobních strategií. K tomu využívá komplexní metodiku For Business Excellence, jež je zaměřená na dosažení dohodnutých měřitelných business cílů, optimalizaci procesů a konkrétní přidanou hodnotu pro firmu.Tato metodika kombinuje zaměření na procesy, dovednosti, rozvoj osobnosti i firemní strategii. Tréninky, kurzy, koučování, stínování, workshopy a konzultace jsou orientovány jak na top a střední management, tak i na obchodníky a další klíčové pracovní pozice, ale mohou zahrnovat i výkonné pracovníky a operátory.

Hlavní oblasti působení FBE jsou:

 

 • vzdělávání, kurzy a tréninky v manažerských, obchodních a komunikačních dovednostech
 • konzultace, workshopy a zavádění nástrojů optimalizace firemních procesů ve výrobě, administrativě i službách (např. metodikou Lean Six Sigma)
 • optimalizace firemních strategií, způsobu řízení a firemní kultury
 • komplexní rozvoj call center a jejich pracovníků
 • koučování, stínování, on-the-job training
 • moderování skupinové práce a zlepšovacích workshopů
 • tvorba manažerských her a simulací
 • dlouhodobé výcviky v koučování
 • personální audity, diagnostika, AC/DC, systémy 360˚ hodnocení
 • zážitkové semináře osobního rozvoje
 • a mnohé další 
Veškeré kurzy, konzultace, workshopy a komplexní rozvojové programy jsou připravovány na míru dle potřeb zákazníka.

 

 

 

Poslání FBE - For Business Excellence

Spolupracovat s obchodními partnery na rozvoji jejich podnikatelské strategie, lidského potenciálu a procesů formou interaktivního vzdělávání, poradenství, koučinku a řízení projektů.

„ABYSTE BYLI JEŠTĚ LEPŠÍ.“

Hodnoty FBE

Excelentní služby

Překonáváme očekávání zákazníků osobním nasazením, odpovědností a smysluplnou prací.
Inovativnost Zabezpečujeme odborný a originální přístup k inovacím, v rámci čehož přicházíme na trh s novými nápady.
Týmovost Vzájemná spolupráce je založená na otevřené komunikaci, sdílení know-how a dobrých vztazích.
Baví nás to Výborné výsledky dosahujeme díky nášemu nasazení a nadšení.

FBE - For Business Excellence je spolehlivým partnerem, který vychází ze zkušeností nejlepších světových firem. Je partner, který dokáže tyto zkušenosti zpracovat pro podmínky domácího tržního prostředí.
FBE je členem mezinárodní konzultační sítě SPIN (kam patří Belgie, Česká Republika, Francie, Holandsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko) a spolupracuje s partnerskými firmami z Kanady, USA a Velké Británie.

INTERNÍ
ŠKOLITELÉ
VYUŽITÍ
V PRAXI
ZAMĚŘENÍ
NA CÍLE
 


FBE - For Business Excelence je nejen název firmy, ale i označení ucelené metodiky.
Tento přístup jedinečně propojuje soft nástroje rozvoje lidí s hard metodikami na zlepšování a optimalizaci procesů. Rozvojové programy zahrnují nejen kvalitní tréninky dovedností doplněné o koučování, ale i workshopy a komplexní projekty zaměřené na dosažení konkrétního měřitelného business cíle. Silný tým interních lektorů umožňuje realizovat i rozsáhlé programy pro velké klienty (např. Volkswagen a mnoho dalších).

Historie FBE – 28 let zkušeností

Historie - FBE (For Business Excellence) je značka společností FBE Bratislava s.r.o. a FBE Praha s.r.o. působících se společným týmem lektorů a společným vedením. FBE navazuje na činnost školící a poradenské firmy Systém inžinierskych služieb s.r.o., která vznikla v roku 1991 a společnosti D&D Consulting s.r.o. Praha., působící na českém trhu od roku 1993.

Know-How FBE – Tým interních konzultantů a lektorů FBE prošel od roku 1992 intenzivním rozvojovým programem, na kterém se podíleli experti ze zahraničních firem, kteří přinesli zkušenosti a know-how, které slovenští a čeští lektoři přizpůsobili pro domácí podnikové prostředí.

Mezi zakládající partnery firmy patří John Mulholland – ředitel divize tréninku a vzdělávání, National Industrial Fuel Efficiency Service, Ltd., Velká Británie. V letech 1991-1992 vedl v Bratislavě první tréninky firmy v oblasti manažerských a komunikačních dovedností.

Dlouhodobým externím spolupracovníkem FBE je John Sipple – bývalý ředitel, Procter & Gamble, Florida, USA. S týmem spolupracovníků vedl v roce 1992 semináře na téma řízení procesu změny a v 1994–2000 semináře Total Quality Management a High Performance Business Systems.

V roce 1993 začala spolupráce FBE s Volkswagen Slovakia (tehdy ještě pod jménem Volkswagen Bratislava). Z poradenství při zlepšování kvality procesů spolupráce přerostla do strategického partnerství při rozvoji zaměstnanců na všech úrovních firmy a realizace rozvojových projektů, jako implementace VW Production System. V letech 2007-2013 prošli tréninky všichni zaměstnanci firmy a dlouhodobě bylo v projektu zapojeno 16 interních lektorů a konzultantů FBE. Další spolupráce se týkala standardizace výrobních procesů, a později analýz procesů pomocí FMEA před náběhy vybraných produktů automobilky.

Na rozvoji efektivní metodiky školení a „on-the-job“ tréninku FBE se podílel i Shaun Browne – ředitel konzultační firmy Hackland Browne & Associates, Kanada. K vývoji know-how FBE v oblasti procesního managementu přispěl John Marsh, v 90-tých letech zastupoval Velkou Británii ve výboru ISO a podílel se na inovaci norem ISO 9000 na verzi 2000 s prvky Total Quality Management/ neustálého zlepšování. Procesní řízení bylo i obsahem jeho seminářů s FBE pro podniky v SR a ČR v letech 1992-2004.

Peter Mogan – člen predstavenstva Regent College, Kanada vedl pro FBE komunikační tréninky a vyjednávání. Zároveň FBE spolupracovala i s Josefem Grafem – ředitelem Akademie fur Effizeinztraining, Rakousko, v oblasti psychologie prodeje, systému řízení prodejních týmů a koučinku obchodních zástupců.

FBE konzultanti vedli od poloviny 90-tých let dodnes mnohé rozsáhlé projekty zlepšování zákaznické orientace, obchodu a managementu pro firmy v oblasti finančních služeb, i obchodu, jako např. Česká pojišťovna, Tatra banka.

Mimo interního výcviku experti, kteří působili ve firmě, konzultanti a lektoři společností FBE absolvovali tréninky a pracovní pobyty v USA, Velké Británii, Německu a Belgii.

Od roku 2009 je FBE členem SPIN (Sustainable Performance Improvement Network) s mezinárodní působností.

Vzhledem na rozšiřující se portfólio našich otevřených kurzů jsme v roce 2010 vybudovali vlastní tréninkové centrum FBENikar Training Centrum, kde pravidelně probíhají FBE tréninky, koučinky, workshopy a jiné.

Současný lektorský tým FBE tvoří více než 30 interních lektorů a konzultantů s praktickými zkušenostmi s aplikací trénovaných metod v praxi v nejvýznamnějších podnicích v oblasti výroby a služeb.