bobekKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Individuálnímu koučování top a středního managementu a manažerské supervizi
 • Zaměřuji se na všechny oblasti profesionálního a osobnostního rozvoje, dosahování cílů a zlepšování firemních procesů
 • Moderování a facilitaci skupinové práce a mediaci
 • Vedení krátkodobých a dlouhodobých výcviků v koučování, moderování a socioterapii, jakož i supervizi jiných koučů

javornickyKterým oblastem koučování se věnujete?

 • Leadership: agilní leadership, práce s vizí, nová pozice – adekvátní styl vedení, formování nových týmů, zvládání a zavádění změn
 • Manažerské dovednosti: rozvoj konkrétních dovedností
 • Well-being: zvládání stresu, zvyšování psychické odolnosti, zvládání krize, sebemotivace, asertivita, work-life balance
 • Tréninky související s koučinkem: koučink jako nástroj manažera, mentoring, talent managemen

gosmanKterým oblastem koučování se věnujete?

 • rozvoj manažerských dovedností a leadershipu (vedení a řízení spolupracovníků, delegování, komunikace, týmová spolupráce, teambuildingové programy aj.)
 • osobnostní rozvoj
 • obchodní dovednosti
 • překlady odborné literatury (management, leadership a osobnostní rozvoj - z AJ)
 • facilitace manažerských zážitkových her společnosti Eagle´s Flight (Kanada)

kourilKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Koučink leadershipu a manažerských dovedností TOP managementu firem
 • Koučink obchodních dovedností specialistů prodeje, stínování v terénu
 • Individuální koučovací příprava na vyjednávání i skupinový koučink
 • Individuální koučink se zaměřením na osobní efektivitu a Conflict Management

tejchmanKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Rozvoj manažerských dovedností (Vedení lidí a práce vedoucího, Leadership, Change management, Time-management, Delegování, Motivace, Self Management, Komunikace, Řešení konfliktů, Práce s generacem Y, Z atd.)
 • Rozvoj managementu a leadershipu
 • Osobní rozvoj, Sebemotivace, Sebeřízení
 • Koučování a mentoringRozvoj prodejních dovedností a vedení obchodních týmů 

vodicaKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Věnuji se koučinku liniového a středního managementu.
 • Koučinku koučů, trenérů, obchodníků.
 • Individuálnímu koučinku v různých oblastech se zaměřením na rozvoj osobnosti.

dvorakKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Věnuji se koučinku liniového a středního managementu, také koučinku koučů, trenérů, obchodníků.
 • Individuálnímu koučinku v oblasti osobního rozvoje.

fasterovaKteré oblasti koučování se věnujete?

 • individuálnímu koučování ve všech oblastech profesionálního a osobnostního rozvoje
 • moderování skupinové práce
 • koučování malých skupin

peniskaKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Individuálnímu koučování top a středního managementu a manažerské supervizi
 • Zaměřuji se na všechny oblasti profesionálního a osobnostního rozvoje, dosahování cílů a zlepšování firemních procesů
 • Moderování a facilitaci skupinové práce

ButoraKterým oblastem koučování se věnujete?

 • koučování top manažerů a vyššího managementu firem
 • rozvoji manažerských dovedností (vedení spolupracovníků, delegování, komunikace, týmová práce, projektový management, časový management, změna stylu řízení)
 • performance koučingu / koučování při zlepšování pracovního výkonu

trepacovaKterým oblastem koučování se věnujete?

 • koučinku rozvoje manažerských dovedností
 • koučingu rozvoje osobnosti, skupinovému koučinku
 • individuálnímu koučinku, koučinku zlepšování zadaných pracovních výkonů (performance koučink)
 • self-koučingu

tothKterým oblastem rozvoje se věnujete?

 • rozvoji manažerských dovedností a leadershipu (vedení a řízení spolupracovníků, delegování, týmová spolupráce, časový management, manažerské rozhodování)
 • osobnímu rozvoji & rozvoji obchodních dovedností